veure taller

detall del taller

 

< Tornar
CURS DE TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE - 00/01/2018 al 00/06/2018

Descripció del curs:

Curs pràctic de tractament de la imatge digital.
Retoc i tractament amb Photoshop.Desitjo inscriure'm en aquest seminari

CURS DE TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE

Dates: del 26 de Gener al 1 de Juny     Preu: 600 euros
Durada: 18 classes de 2h. en dijous
Horaris: de 18 a 20h

Curs pràctic de tractament de la imatge digital.
Retoc i tractament amb Photoshop. S’aprendran tota una
sèrie de recursos per al tractament, acabat i millora de les
imatges des del punt de vista fotogràfic.

La imatge digital. Característiques.
Píxels, bits, Bytes i d’altres unitats de mesura.
Grandària i resolució. Interpolació i reducció.
Formats d’imatge: jpeg, tiff, raw, psd... Compressió.
Els menús, les paletes, les eines i les seves opcions.
Ajustaments de color, to, saturació i contrast. L’histograma.
Nivells. Corbes.
R.G.B. Escala de grisos. C.M.Y.K. Canvis de modes.
Seleccions. Màscares. Canals.
Text. Capes. Capes d’ajustament. Muntatges per capes.
Fotomuntatges i H.D.R.
Clonació. Filtres.
Tractament de les imatges r.a.w. Càmera r.a.w.
Retoc, millora i acabat de les imatges.
Tractament selectiu per àrees.
Sortida digital. Adequar les imatges segons el seu destí.

Lightroom
Els escaners, d’opacs i de transparències.

Treball pràctic amb imatges dels alumnes.

C. Coroleu, 72 - 74 baixos.
Barcelona - 08030
Tel.: 933 119 273

info@fotoespai.cat