Sol·licitud d'inscripció al Curs Intensiu: INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA - Intensiu d'estiu
Dades Personals
*Nom i Cognoms:
Adreça:
*Població:
*Codi postal:
*Telèfon 1:
Telèfon 2:
*Correu electrónic:
Horari del curs
10 a 12 h. 18 a 20 h. 20 a 22 h.

Comentaris addicionals:
 
Forma de Pagament

Intensiu d'estiu d'introducció a la fotografia:
Ingressar 200€ al nº de compte:
ES49 2100 1109 2201 0025 0382
de caixabank (la Caixa)
No calen dades bancàries.

 Dades Bancàries:
Entitat Oficina: D.C.: Nº Compte