Sol·licitud d'inscripció al curs: Curs de fotografia I: FOTOGRAFIA GENERAL
Dades Personals
*Nom i Cognoms:
*Adreça:
*Població:
*Codi postal:
*Telèfon 1:
Telèfon 2:
*Correu electrónic:
Horari del curs
de 10 a 12h. en dimarts i dijous de 18 a 20h. en dimarts i dijous de 20 a 22h. en dimarts i dijous

Comentaris addicionals:
 
Forma de Pagament

Curs I: Pagament únic:
Ingressar 1.400 € al nº de compte
ES49-2100-1109-22-0100250382 de Caixabank
(no calen dades bancàries)


Curs I: Pagament en una mensualitat:
Ingressar 300 € d'inscripció al nº de compte
ES49-2100-1109-2201-0025-0382 de Caixabank
Resta curs: Ingressar els 1.100 € restants al Setembre o 1a setmana d'Octubre.
(no calen dades bancàries)


Curs I: Pagament en sis mensualitats: (sobrepreu de 130 €)
Ingressar 300€ d'inscripció al nº de compte
ES49-2100-1109-2201-0025-0382 de Caixabank
Resta curs: rebràs domiciliats sis rebuts de 205 €
la 1ª setmana d'Octubre, Novembre, Desembre, Gener, Febrer i Març
(dades bancàries imprescindibles)Dades Bancàries:
Entitat Oficina: D.C.: Nº Compte