Sala 24: – Alejandro Caña

Aquest projecte neix de l’observació de fenòmens de transformació urbanístics que impliquen l’expropiació total o parcial d’habitatges, principalment.
Expropiar: Desposseir legalment algú de la propietat (d’un bé). DIEC (Dit de l’Administració) Privar a una persona de la titularitat
d’un bé o d’un dret, donant-li a canvi una indemnització.

S’efectua per motius d’utilitat pública o interès social previstos en les lleis. RAE

Els processos d’ordenació urbanística comporten sovint l’expropiació d’habitatges. Els darrers anys podem citar els casos de la Colònia Castells o les cases barates del Bon Pastor, tots dos a Barcelona, o altres com Puerta del Hierro a Madrid, El Cabanyal a València o El Perchel a Màlaga.

La meva intenció no és altre que posar cara i ulls a alguns dels afectats per aquests processos d’expropiació: gent que s’enfronta a la possibilitat d’haver de deixar forçosament la seva llar (o el seu local) o cedir una part d’aquesta, com a conseqüència d’unes decissions presses per l’administració, tanmateix es tracti de propietaris o llogaters. Aquests afectats són els veritables protagonistes.

Com a veí de Sant Andreu, he pogut viure d’aprop una situació d’aquestes característiques desprès de la reactivació del Pla General Metropolità, que afecta al nucli històric del barri, des de l’any 1976.

El passat 15 de desembre de 2011 l’Ajuntament de Barcelona va anunciar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), pel qual més de 150 habitatges continuaven afectats en part o en la seva totalitat i haurien de ser expropiades i reconvertides d’acord amb els usos previstos en el PGM, tot i que avui aquests usos poc tenen a veure amb la utilizatció real de l’espai.

Per exemple, algunes cases del carrer Jorba -una de les zones més afectades- consten urbanísticament com a zones verdes.

Altres, com els carrers Rubén Darío i Riera de Sant Andreu, estàn qualificades com a eixos viaris. La MPGM prevéu la creació de dos eixos viaris.

El primer va paral·lel a Gran de Sant Andreu seguint els carrers Irlanda, Pare Secchi, Bascònia i Jorba i supossaria l’expropiació prèvia de nombrosos habitatges. El segon, perpendicular al primer, seguiria els carrers Rubén Darío i Riera de Sant Andreu i, tot i que no supossaria la expropiació total d’habitatges, si que comporta la cessió de part de les seves parcel·les de forma gratuïta i obligatòria.

D’altre banda hi ha habitatges en altres zones del barri, afectats per motius d’ordenació volumètrica, la qual impedeix tornar a edificar amb la mateixa alçada o superficie de terreny per equilibrar l’estètica amb edificacions posteriors.

Molts veïns s’han organitzat per presentar al·legacions i s’ha creat la plataforma “Salvem el casc antic” per defensar la total desafectació del nucli històric.