Sala 21: TREBALLS D’ALUMNES DELS CURSOS II i III 2011-2012

Selecció de treballs del Curs 2011-2012 duts a terme pels alumnnes
del Curs III Fotografia Comercial i Curs II Fotogrfia Creativa.
De dalt a Baix:

Curs III:
Blanca Tebé
Joan Piquer
Loly Marín
Oscar Carrión

Curs II:
Alejandro Martínez
Fernando Grima
Irina Llopart
Jorge Iglesias
Josep Tamarit
Juanjo Rider
Mar Fernández
Queralt Aloy
Rocio Montserrat