On les ombres canten. Assaig del nu femení. – Manel Puigcerver

La principal finalitat d’aquesta exposició es la de, parafrasejant al meu amic i poeta Joan Manuel Homar, perseverar en l’intent per recobrar la pura exaltació de l’ésser, en aquest cas limitat a l’univers del cos femení.

Aquest cos està impregnat d’una enorme bellesa i plasticitat, amb les seves simetries, formes, volums, textures, llums i ombres; resulta poc menys que sacríleg vulgaritzar tota aquesta bellesa per reduir-la a una mera exposició de carn. Tornant a parafrasejar al poeta, el cos femení és aquell lloc on la llum i les ombres canten, i la nostra obligació és la de saber escoltar i fotografiar aquest cant.