IL-LUMINACIÓ BÀSICA: BODEGÓ

23/04/2024 al 21/05/2024

Descripció del curs:

I·luminació aplicada a la fotografia d’objectes. (tot i que podem emprar-la per a d’altres temes)

    • Inici: 23 d’Abril Preu: 80 €
    • Durada: 5 dimarts consecutius
    • Horari: de 18 a 20h

5 sessions de 2 h.

1 sessió explicativa amb passi d’obra d’autors.
4 sesions pràctiques de fotografia de bodegó.

Il·luminació bàsica aplicada a la fotografia d’objectes. Equipament i fons de llum.
Posicions de llum. Esquemes bàsics d’il·luminació. Medició. Contrast. Ambient. Equilibri i caiguda de llum. Problemes i sol·lucions.
Llum directa, rebotada i difusa. Reflectors i difusors.

Els alumnes muntaran en grup un bodegó a cada sessió amb la temàtica que es determini i s’empraran les llums adients per a cadascun d’ells.
Els alumnes participaran plenament en el muntage, il·luminació i presa d’imatges segons les directrius i recomanacions indicades per el monitor.

BODEGÓ + MACRO: Inscripció conjunta als 2 tallers: 110 €

CURS EN ACCIÓ

INSCRIURE’M EN AQUEST CURS

Horari del curs

Forma de Pagament

Privacitat

Correu