CURS DE TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE

22/02/2024 al 24/05/2024

Descripció del curs:

Curs pràctic de tractament de la imatge digital.
Edició i tractament amb Photoshop

Desitjo inscriure’m en aquest seminari

  • Dates: del 22 de febrer al 24 de maig
  • Preu: 280 euros
  • Durada: 13 classes de 2h. en dijous
  • Horaris: de 10 a 12h o de 18 a 20h

Curs pràctic de tractament de la imatge digital.
Retoc i tractament amb Photoshop
S’aprendran tota una sèrie de recursos per al tractament,
acabat i millora de les imatges des d’un punt de vista fotogràfic.
Nivell iniciació-mig

La imatge digital. Característiques.
Píxels, bits, Bytes i d’altres unitats de mesura.
Grandària i resolució. Interpolació i reducció.
Formats d’imatge: jpeg, tiff, raw, psd… Compressió.
Edició amb càmera raw
Edició amb photoshop
Els menús, les paletes, les eines i les seves opcions.
Ajustaments de color, to, saturació i contrast. L’histograma.
Nivells. Corbes.
R.G.B. Escala de grisos. C.M.Y.K. Canvis de modes.
Seleccions. Traçats. Màscares. Canals.
Text. Capes. Capes d’ajustament. Muntatges per capes.
Fotomuntatge.
Clonació. Filtres.
Tractament de les imatges r.a.w. Càmera r.a.w.
Retoc, millora i acabat de les imatges.
Tractament selectiu per àrees.
Sortida digital. Adequar les imatges segons el seu destí.

Treball pràctic amb imatges dels alumnes.

CURS EN ACCIÓ

INSCRIURE’M EN AQUEST CURS

Horari del curs

Forma de Pagament

Privacitat

Correu