Filmació vídeo Merili Varik

Descripció de l’activitat:

Dissabte 2 d’Agost del 2014 s’ha filmat a Fotoespai el video de la cantant estoniana Merili Varik