Declaració d’accessibilitat

Fotoespai s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és  parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:
  • Alguns enllaços no tenen noms recognoscibles
 • Càrrega desproporcionada:

No s’aplica.

 • Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:

Poden existir imatges en format JPG/PNG publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 02 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada portada a terme per el propi organisme.

Última revisió de la declaració: 17 de gener de 2024.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través de les següents vies de comunicació:

– Email: info@fotoespai.cat

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació, que ha d’adreçar a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, el superior jeràrquic d’aquesta.

CONTINGUT OPCIONAL

A continuació es detalla el lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web (WCAG 2.1).</ li>
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox i Safari.
 • Està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive).
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d’estil CSS3 per al disseny
 • es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i els documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.