Cursos Generals

Cursos Generals

 

Curs de fotografia II: FOTOGRAFIA CREATIVA
Curs de fotografia I: FOTOGRAFIA GENERAL
Curs de fotografia III: FOTOGRAFIA COMERCIAL I IL�LUMINACI�


Curs de fotografia I: FOTOGRAFIA GENERAL - 18/10/2022 al 15/06/2023

Descripció del curs:

Curs complert de fotografia general començant per la base.
Conèixer el mitjà i adquirir una amplia quantitat de coneixements fotogràfics.
Curs fonamentalment pràctic i per a tota mena de càmeres.Desitjo inscriure'm en aquest curs

Horaris:
  • 10 a 12h. en dimarts i dijous
  • 18 a 20h. en dimarts i dijous
  • 20 a 22h. en dimarts i dijous

CURS DE FOTOGRAFIA I : FOTOGRAFIA GENERAL
OBERTA LA INSCRIPCIÓ CURS 2.022-2.023

Per a començar en fotografia
per la base, aprendre a fer anar be la càmera i conèixer les seves possibilitats, millorar les vostres imatges, conèixer el mitjà fotogràfic i el seu llenguatge i obtindre uns bons coneixements generals que permetran fer bones fotografies en tota mena de situacions. Una base solida tant a nivell d'afeccionat com per a qui vulgui anar mes enllà.


Coneixement de la càmera - Tècnica fotogràfica - Pràctica - El mitjà fotogràfic - Imatge i composició - Il·luminació - Tractament de la imatge digital


- Funcionament i ajustaments de la càmera, comandaments manuals i automatismes.
- Diafragma, obturador, profunditat de camp.
- Enfocament selectiu i tractament d’objectes en moviment.
- Fotòmetre i medició de la llum. Compensació d’exposició.
- El concepte d'exposició "correcta" - L'histograma.
- Els menús de la càmera, ajustaments mes idonis.
- Objectius: Normal, angular, teleobjectiu, zoom, macro, especials.
- Sensors, tipus i característiques. Sensibilitat. Precaucions.
- Balanç de  blancs i ajustament del color.
- Resolució, compressió, formats  j.p.g. t.i.f. r.a.w. p.s.d...
- Diferents formats de sensors, de pel•lícules i de càmeres.
- Anàlisi i millora de les imatges dels alumnes. Recursos.
- Imatge i composició. Enquadrament i construcció de la imatge.
- La imatge instantània i el registre d'un període de temps.
- Conceptes visuals: Línies, textures, volums, ombres, reflexes, formes...
- Visionat d’imatges de diferents temàtiques i autors.
- Tractament del color i el monocromatisme.
- La llum i el contrast, llum natural i artificial.
- Il·luminació bàsica i esquemes d’il·luminació.
- El retrat. - El paisatge. - L’entorn humà. – El bodegó.
- Filtres, accessoris i equipament complementari.
- El flaix, incorporat i extern. Modes manual, auto i ttl.
- Fotografia nocturna, d’espectacles i en condicions de manca de llum.
- Primers plans i macrofotografia.
- Muntatge i presentació d'imatges.
- Tractament digital de la imatge amb finalitats fotogràfiques.
- Estructura de la imatge digital, píxels, bits i Bytes
- Grandària, resolució, compressió, interpolació, formats d'arxius.
- Photoshop, càmera r.a.w. i Lightroom.
- Les eines, els menús i les paletes.
- Eines de selecció, eines d'edició, eines de pintura...
- Ajustaments bàsics: exposició, nivells, corbes, color; correccions automàtiques.
- R.G.B. Escala de grisos. C.M.Y.K. Canvis de modes. Canals.
- Seleccions i ajustos zonals.
- Clonació, filtres, muntatges.
- Treball per capes, text, capes d'ajust, mascares de capa.
- Ajustaments especifics en funció de la temàtica o l'estil desitjat.
- Sortida digital. Adequar les imatges segons el seu destí.


 Durada: 8 mesos, del 18 d'Octubre al 15 de Juny
 Horaris: de 10 a 12h, de 18 a 20h o de 20 a 22h.
 Dos dies de classe setmanals, dimarts i dijous.
 Possibilitat d'alternar horaris de classe.

Sortides fotogràfiques - Lliure us d’instal·lacions - Exposició dels treballs.

Preu: 1.800€ -  Consulteu per a pagaments fraccionats.

C. Coroleu, 72 - 74 baixos.
Barcelona - 08030
Tel.: 933 119 273

info@fotoespai.cat