COM CREAR UN ESTIL FOTOGRÀFIC PROPI

(Sense data, vegeu programa darrera edició)

04/02/2222 al 25/03/2222

Descripció del curs:

En aquest taller aprendrem com crear el nostre propi estil fotogràfic
mitjançant l’estudi de les diferents tècniques i recursos creatius.

Trobarem un llenguatge propi que ens permetrà tenir una mirada
diferent i personal en els nostres projectes fotogràfics.

Analitzarem a diferents autors amb estils molt marcats i els processos
que fan servir, al mateix temps que elaborarem un projecte fotogràfic
que es desenvoluparà al llarg del curs:

  • Monitora: Núria López Torres
  • Del 4 de febrer fins al 25 de març
  • Horari: Divendres de 19,30hs a 22hs
  • 8 Sessions de 2,30hs.
  • Preu: 210€

• Coneixements bàsics de fotografia.
• Els alumnes hauran de portar una selecció de 10 imatges el primer dia.

PROGRAMA DEL SEMINARI

– Presentació del taller.
– Visionat de portfoli dels alumnes.
– Estudi dels recursos creatius:

La saturació del color
La dessaturació del color.
Les dominants del color.
Els processos creuats
Fotografia B / N
El contrast.
El desenfocament.
El moviment.
La profunditat de camp.
L’elecció de les òptiques.
El gra o soroll.
El Flash.

– Altres factors a tenir en compte a l’hora de comformar un estil propi.
– Proposta dels temes a desenvolupar.
– Anàlisi de les qüestions tècniques i logístiques dels temes proposats.
– Estudi i anàlisis d’autors.
– Visionats i seguiment dels projectes.

INSCRIURE’M EN AQUEST CURS

Horari del curs

Forma de Pagament

Privacitat

Correu